Linker

Våre sosiale medier:

Snapchat:

Facebook
Youtube
Instagram

 

 

Andre Studentkor:

Mannskoret Arme Riddere – UiBs mannskor
Sirenene – UiBs damekor
Culpa – Blandakor tilknyttet Juristforeningen ved UiB

Optimum – Blandakor ved NHH i Bergen
Svæveru – Mannskor ved NHH i Bergen
Sangria – Damekor ved NHH i Bergen
Chorus Mixtus – Blanda juskor fra Oslo
Noe Ganske Annet – Blandakor fra Ås
Pikekoret IVAR – Pikekor fra Ås
Knauskoret – Blandakor ved Studentersamfundet i Trondhjem
Pirum – Mannskor ved Studentersamfundet i Trondhjem
Candiss – Jentekor ved Studentersamfundet i Trondhjem
Quantum Oellarus Op & Frem – Sangkor fra Universitetet i Kristiansand
Lady Klukk – Damekor ved Universitetet i Agder

Andre kor i Bergen:

Voci Nobili – Elitekor med nåværende og tidligere Bergensstudiner
Kor e tonen – Blandakor i Bergen for folk i alle aldre
Studentersangforeningen i Bergen – Mannskor i Bergen

Annet:

Kor.no – Hjemmesidene til Norges Korforbund
Det Akademiske Kvarter – Studentenes kulturhus i Bergen
Utdanning i Bergen – Samarbeidsprosjekt mellom de ulike studiestedene for å profilere Bergen som studentby. Bistår studentorganisasjoner med bl.a. publisitet
Universitetet i Bergen
Høgskolen i Bergen
Norges Handelshøgskole i Bergen