Booking

Er du interessert i å booke BLAK til ditt arrangement? Vi kan stille med et variert repertoar, og hjelper gjerne til med å lage et skreddersydd opplegg. Reportoaret vårt varierer fra moderne pop-sanger til klassiske sanger. Vi opptrer på alt fra bryllup til julebord, jubileum, fagfester, bursdager og konferanser.

Ta gjerne kontak med oss for et prisanslag. Vi ønsker da en kort beskrivelse av oppdraget. Beskrivelsen bør inkludere ønsket lengde på opptredenen, lokaler, størrelse på publikum, og en generell beskrivelse av formålet med og rammene rundt arrangementet. Som hovedregel opptrer vi ikke på politiske markeringer.

Bookingansvarlig:
Anna Dybwad Alstad
booking.blak@gmail.com