Bli med

For å søke deg inn i koret kan du sende en epost til oss på blak.uib@hotmail.com. Du vil da motta et søknadsskjema, som vi ber deg fylle ut så utfyllende som mulig med info om deg selv og hvorfor du vil være med i koret. Aktuelle søkere kalles inn til intervju. BLAK har ikke prøvesynging, men en stemmeprøve for å plassere nye medlemmer i riktig stemmegruppe (sopran/alt/tenor/bass).

 

Studentkorets formål er “å fremme sangglede blant studenter gjennom et godt sosialt og musikalsk miljø”. I praksis betyr dette at medlemmene er med nettopp fordi det er sosialt og morsomt, samtidig som vi også ønsker å holde et godt musikalsk nivå og stadig å utvikle oss videre. Koret er drevet av og for medlemmene, og står slik sett helt fritt til å selv bestemme repertoar og aktivitetsnivå.

BLAK er et religiøst og politisk uavhengig kor, så hos oss er det rom for alle som vil være med. Koret har heller ingen krav til musikalsk erfaring.

Høydepunktet mot slutten av hvert semester er julekonserter og vårkonserter, hvor vi får vist frem alt vi har jobbet med på øvingene. Tidvis opptrer vi også på fakulteter og institutter på de forskjellige lærestedene i Bergen, for bedrifter og næringsliv, eller andre organisasjoner. I tillegg til interne fester og hytteturer deltar vi på forskjellige arrangementer med resten av studentkormiljøet både her i Bergen og i resten av landet.
Koret har ordinære øvinger hver onsdag kl 18:30-21:00, samt ekstraøvinger ved behov. Det tas opp nye medlemmer i starten av hvert semester. Da kan du møte oss på stands, samt på egne åpne øvinger for deg som er nysgjerrig på hvordan det er å være med i koret.